S čím vám pomohou Bachovy esence?

13.09.2021

V předchozím článku jsme si řekli, co to Bachovy esence jsou a už víme, proč je důležité být v souladu se svojí duší a mít emoce v rovnováze. Co všechno ale dokáží Bachovy esence řešit? V podstatě všechno, jen je třeba dokázat to definovat.

V přechozím článku jsme si řekli, co to Bachovy esence jsou a už víme, proč je důležité být v souladu se svojí duší a mít emoce v rovnováze. Co všechno ale dokáží Bachovy esence řešit? V podstatě všechno, jen je třeba dokázat to definovat.

Často se na mě obrací maminky s tím, že řeší nějaký zdravotní problém, nebo řeší projevy svých dětí, které vybočují z nějaké normy. V tu chvíli je velice snadné popsat ty konkrétní projevy "na těle", ale už se hůře hledají emoční příčiny.

V podstatě často ani nedokážeme popsat příčinu, protože definovat to, co nás vyvádí z míry, a jak se u toho cítíme, je strašně obtížné. 

Za prvé nejsme moc zvyklí mluvit o tom, jak se cítíme, už vůbec ne nahlas, a za druhé je těžké to popsat, protože spousta věcí se může skrývat za strachem, vztekem, nebo, jak máme ve zvyku říkat, stresem. Je důležité se umět na chvíli zatavit a zamyslet se, proč jsme v nepohodě. V případě dítěte, pro které je definování emocí o mnoho náročnější, je třeba se i  pokusit vžít do jeho situace a odhadnout, co se může skrávat za jeho projevy.

Pojďme se tedy podívat na to, co umí řešit Bachovy esence a co popsal Dr. Bach jako základní příčiny naší emoční nerovnováhy.

Tento přehled by vám mohl pomoci navést vás na to, co vlastně může být "nestandardní" a tělo zatěžující emoce. Protože nejen negativní emoce ovlivňují člověka, ale například i přehnaný zápal pro věc, který nás úplně pohlcuje a nenechá myslet na nic jiného, může být pro emoční pohodu přítěží a odrážet se na našem fyzickém těle.

Bachovy essence nám tedy mohou pomoci:

 • když jsme příliš kritičtí a máme tendence vidět na druhých víc to špatné
 • když jsme příliš dominantní, rozkazovační, jen náš názor je správný a neustupujeme z něj, musí být po našem
 • jestliže máme na sebe vysoké nároky - žijeme v zajetých kolejích a za každé vybočení/nezdar máme tendence odepírat si radosti
 • pokud jsme zásadoví nebo máme tendence urputně prosazovat něco správného a bojujeme za to, přesvědčujeme ostatní a vynakládáme na to spoustu energie
 • pokud máme tendence pečovat o druhé s tím, že očekáváme, že nám to budou oplácet, nárokujeme si něčí pozornost/odměny za naše "služby"...
 • pokud se bojíme něčeho konkrétního, jsme stydliví
 • pokud máme zlé předtuchy, ale nevíme proč
 • pokud se ocitáme v panických stavech
 • pokud se bojíme, že ztratíme nad sebou kontrolu, zešílíme, něco si uděláme, nebo ublížíme někomu jinému
 • pokud se přehnaně bojíme o blízké
 • pokud máme podkopané seběvědomí, myslíme si, že ostatní umí všechno lépe a tak máme obavu se do něčeho i pustit.
 • pokud se obviňujeme na něco, za co nemůžeme, omlouváme se na něčí činy
 • pokud je toho na nás tolik, že pochybujeme o svých schopnostech
 • pokud máme tendence dřít až dokud nepadneme do postele nemocní, cítíme se nezastupitelní
 • pokud máme tendence řešit detaily více, než větší problém
 • pokud nám chybí sebeláska, nemáme rádi své tělo, nebo projevy na svém těle
 • pokud cítíme nesnesitelnou úzkost, zoufalství a máme pocit, že už můžeme jen podlehnout
 • pokud se nedokážeme vyrovnat s šokující zprávou, trauma z dětství, ztrátou blízké osoby
 • pokud máme pocit, že ostatní můžou za situaci v které jsme, trpíme nepřízní osudu, sebelítostí, zahořklostí
 • pokud těžko snášíme změny a vyvádí nás lehko z konceptu
 • pokud si bereme názory druhých hodně k srdci, ovlivńují nás, jsme vztahovační
 • pokud máme tendence skrývat své pocity za masku veselého člověka
 • pokud nám dělá problém prosazovat se, říkat ne, určovat vlastní hranice před ostatními
 • pokud žárlíme nebo cítíme vztek bez důvodu
 • pokud se těžko rozhodujeme a často jdeme pro radu k druhým
 • pokud se neumíme rozhodovat vůbec a lítáme z pozitivní nálady do negativní a zpět
 • pokud jsme na životní křižovatce a nevíme jakou cestu si zvolit
 • když jsme psychicky unavení ze všedního dne a máme tendence úkoly odkládat na později a valíme je před sebou
 • pokud nás překážky snadno odrazují
 • když jsme ztratili víru a naději a děláme věci jen protože je chtějí ostatní
 • pokud se nedokážeme soustředit na práci, protože jsme myšlenkami někde v budoucnosti, kde si stavíme ideální svět
 • jestliže si stýskáme po minulém životě, vracíme se ke starým dobrým časům, nebo je nám po někom moc smutno
 • pokud jsme přijali situaci jak je bez snahy ji zlěpšit
 • pokud jsme psychicky a fyzicky vyčerpaní po nějakém výkonu
 • pokud nám běhají v hlavě myšlenky, které zasahují do nšich činností a nedokážeme se na nic soustředit
 • jestliže přichází náhlé pokledy nálad bez příčiny
 • pokud máme tendence stále opakovat stejné chyby
 • pokud se spoléháme sami na sebe tak moc, že je až náročné navázat kontakt s někým jiným
 • pokud nás vyvádí z míry pomalejší jedinci, máme tendence vše urychlovat vlastním zásahem, nemáme rádi čekání
 • pokud potřebujeme společnost, abychom mohli mluvit o svých problémech a je náročné poslouchat a zajímat se o druhé

Vidíte se v něčem? 

Někdy je náročné si některé věci přiznat, ale vězte, že to je ten první krůček k tomu vrátit se ke svému já. Nebojte se říct si o pomoc. 

Tělesné mapy emocí

"V roce 2013 proběhl výzkum s lidmi ze západní Evropy a východní Asie. Během něj měly subjekty vytvářet **tělesné mapy** šesti základních a sedmi komplexních emocí. Ukázalo se, že základní emoce: hněv, strach, znechucení, štěstí, smutek, překvapení se u lidí zobrazují jednoznačným způsobem v těle, i když v něčem se tyto vzorce tělesného prožívání překrývají, v jiných aspektech se liší jeden od druhého. Většina z nich se projevuje změnou pocitů ve vrchní části hrudníku - co pravděpodobně odzrcadluje změny v srdečním rytmu a dýchání.

Nedá se vyhnout pravdě, že emoce jsou pro život velmi důležité a nejde se jim a jejich vlivům vyhnout. Ukazuje se, že existují jakési tělesné ekvivalenty emocionálních stavů, které často vznikají ihned jako reakce na podněty. V běžném fungování se takové ztělesnění emoce ani nemusí dostat do uvědomělého prožívání. Takže to, že nás něco naštve, rozesmutní, vyděsí, ani nemusíme v myšlení zaregistrovat. Naše tělo ale tyto pocity zaregistruje okamžitě."

A teď si představte, že v takové emoci setrváváte. Jak myslíte, že na ni bude tělo reagovat?

zdroj obrázku: https://www.psychoterapiea.cz/l/emoce-co-sidli-v-tele/

Chtěli byste dát své emoce do rovnováhy?

Napište mi

FACEBOOK

Zde se můžete přidat do uzavřené skupiny o Bachových esencích:

BLOG O MATEŘSTVÍ

Drahá Erin, má milovaná dcero,
je to ještě živě v mé hlavě, kdy mi kamarádka koukla do dlaně a řekla, že budu mít tři děti a třetí bude holčička. Věděla jsi moc dobře, kdy je tvůj správný čas. Nechala jsi do našeho života přijít nejprve své dva bratry, abych se něco naučila. Ne to, jak být (snad) dobrou mámou,...

Ještě než jsem otěhotněla, zjistila jsem si dost věcí o tom, jak funguje systém v Německu, kde momentálně pobýváme. Pokud člověk plánuje rodit v porodním domě, nebo doma, musí jednat hodně rychle, aby si zajistil místo, jinak může mít prostě smůlu. A když říkám rychle, tak mluvím o týdnu, kdy se na počůraném papírku objeví dvě čárky.

Dlouho jsem nenapsala žádný blog, protože život s klukama doma je prostě jeden kolotoč. Ale poslední dobou hodně přemýšlím nad tím, jak se podělit o naši zkušenost s psychogenní zácpou a jejím vývojem, protože jestli se mohlo v mém posledním blogu zdát, že tenhle problém jsme vyřešili, tak ne. A byla by možná škoda se nepodělit o to, co by...

Kam dál v této sekci

Přečtěte si, co je nového v této sekci

Každá jsme jiná a jedinečná, ale společnost a její vliv nás donutila dívat se na sebe z různých úhlů, v kterých máme tendence být k sobě kritické, nedostatečné, méněcenné... Stačí jedna poznámka v dětství, která v nás zanechá hlubokou stopu, aniž si to jako dospělé uvědomujeme. A tak se dnes zaměřujeme často na detaily spojené s naším tělem namísto...

V předchozím článku jsme si řekli, co to Bachovy esence jsou a už víme, proč je důležité být v souladu se svojí duší a mít emoce v rovnováze. Co všechno ale dokáží Bachovy esence řešit? V podstatě všechno, jen je třeba dokázat to definovat.