NAŠE TĚLO, DIETY, PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY a řešení emocí s nimi spojených

29.06.2023

Každá jsme jiná a jedinečná, ale společnost a její vliv nás donutila dívat se na sebe z různých úhlů, v kterých máme tendence být k sobě kritické, nedostatečné, méněcenné... Stačí jedna poznámka v dětství, která v nás zanechá hlubokou stopu, aniž si to jako dospělé uvědomujeme. A tak se dnes zaměřujeme často na detaily spojené s naším tělem namísto širšího vnímání své podstaty. Trestáme se špatným životním stylem, máme tendence na sebe upoutávat pozornost sebepoškozováním, hledáme prostřednictvím nezdravých způsobů lásku, která se nám nedostávala. Ozdravit všechna traumata, dát do harmonie naše negativní pocity jsou tím prvním krokem k tomu začít akceptovat sebe sama, vzít svůj život do svých rukou a dosáhnout spokojenosti, kde neexistuje nikdo jiný zodpovědný za náš život, než my samy.


Velmi málo žen je úplně spokojeno se svou postavou.

Štíhlé ženy mohou závidět těm zaoblenějším a naopak, ženy s plnějšími tvary by si přály být štíhlé za cokoli. Nebo se může jednat jen o jednu část našeho těla, kterou nemáme rády - možná se nám stehna zdají příliš silná, nebo naše prsa příliš malá nebo velká. Některé ženy se rozhodnou pro chirurgický zásah, aby snížily tukové oblasti nebo změnily tvar nosu, nebo velikost prsou. Kosmetická chirurgie však nemusí vždy souviset s marnivostí. Existují případy, kdy se provádí k zlepšení kvality života osob, například kvůli deformitě, která způsobuje velké utrpení, a to může platit pro cokoliv od špatné jizvy po vystupující uši.

Kosmetická chirurgie je však většinou extrémním opatřením. Pokud jde o váhu, prevence je nepochybně lepší než léčba. Snadno se to řekne, hůře provádí, ale pokud máme proces pod kontrolou (hlavně emoční), můžeme mít záruku toho, že se dostaví výsledky, které budou trvalé.

JÍDLO JE PALIVO PRO TĚLO 

Potřebujeme ho, aby naše orgány správně fungovaly a abychom měli energii k životu zdravě. To, co naše tělo potřebuje, a to, co dostává, jsou však dvě různé věci a zdaleka se ne vždy shodují!

Tělo potřebuje vyváženou stravu, která obsahuje bílkoviny, sacharidy, tuky a vlákninu spolu s dostatečným množstvím nezbytných vitaminů a minerálů. Správného poměru každé z těchto složek je ale pro mnoho lidí obtížné dosáhnout. Energie se měří kaloriemi, jednotkovou hodnotou potravy. Potraviny s vysokým obsahem kalorií, které se snadno přemění a využijí jako energie, jsou sacharidy, škroby, cukry a tuky. Pokud je kalorický příjem větší než energetické potřeba, přebytek bude uložen v podobě tuků.

Některé ženy spotřebovávají energii rychleji než jiné, a proto potřebují více kalorií než ty, které mají pomalejší metabolismus. Stejně tak ženy, které provádějí hodně fyzického cvičení nebo pracují v zaměstnání, které zahrnuje hodně chůze – zdravotní sestry, policistky, atd. - také potřebují stravu která dodává více energie, než ty, které mají sedavé zaměstnání.

Při dobře vyvážené stravě, konzumaci tučných potravin v mírných množstvích přizpůsobených našim vlastním potřebám a dostatečném množství čerstvých syrových potravin, ovoce a zeleniny, bychom neměli být důvod, abychom se zapojili do nějakého dietního procesu. Pokud má někdo nadváhu (s výjimkou určitých endokrinních poruch, které by vyžadovaly specializovanou léčbu) je to obvykle způsobeno buď přejídáním nebo nedostatkem pohybu, a oba případy lze opravit s trochou, nebo možná hodně, motivace.

JAK TO S DIETAMI FUNGUJE 

Většinou je potřeba věnovat pozornost jak pohybu, tak motivaci. Pro ty, kteří opravdu potřebují zhubnout, by dieta měla být postupná. Nemá smysl držet rychlou dietu, která příliš rychle zredukuje přebytečnou váhu, protože i když to na krátkou dobu přinese radost a povzbuzení, vždy to způsobí, že se tělo "uzavře".

Pokud je příjem potravy dramaticky snížen, tělo, které bylo zvyklé na větší množství jídla, se náhle ocitne ve stavu, kdy je nuceno čerpat zásoby tuku pro přeměnu na energii, protože již nemůže spoléhat na příjem potravy pro své potřeby. 
To způsobí rychlé snížení váhy, ale jakmile se tělo vzpamatuje z překvapení, začne zpomalovat metabolismus a tělo začne udržovat své rezervy, hledajíc způsob, jak využít pouze potravu, která je nezbytná. Tento vyrovnávací mechanismus zpomaluje hubnutí, a i když další snížení příjmu potravy nevyhnutelně vyhraje bitvu, může to být pouze dočasné, protože jakmile se obnoví normální stravovací návyky, přichází do hry přirozené přežití těla. To v tu chvíli na svoji obranu začne budovat ještě větší rezervy energie než kdy dříve! Výsledkem je přibírání na váze, kdy si člověk s nelibostí uvědomí, že udělal jeden velký krok dopředu, ale dva ještě větší zpět.

Je proto nezbytné, když začínáte s programem hubnutí, nejen pravidelně cvičit, abyste tělo přiměli využívat své energetické zdroje, ale také se postupně a jemně stravovat.


V CELÉM PROCESU NÁS ČASTO BRZDÍ NEGATIVNÍ EMOCE

S tím to Vám mohou pomoci Bachovy esence na míru.

☝️Pokud se cítíte netrpěliví s pomalým procesem hubnutí, pomůže vám NETÝKAVKA.

☝️Pokud se cítíte zklamáni z neúspěchu, nebo se cítíte sklíčení a bezúspěšní, pak vám HOŘEC poskytne povzbuzení a podporu k vytrvání s obnoveným optimismem.

☝️HLODÁŠ obnoví naději, pokud se cítíte naprosto pesimisticky.

☝️Pro ty, kteří vědí, že by měli zhubnout, ale stále to odkládají a říkají si, když se pustí do dalšího kousku dortu: "Začnu s dietou zítra", je HABR esencí, která zajistí, že "zítra" skutečně přijde!

☝️Pokud jste již podnikli několik pokusů, ale vrátili se k starým stravovacím návykům a znovu přibrali na váze, pak by byla užitečná esence POUPĚ KAŠTANU, protože vám pomůže poučit se z vašich zkušeností a použít je jako připomenutí, pokud byste se příliš často nechal unést pokušením!

HUBNUTÍ JAKO POSEDLOST

Hubnutí se může stát i posedlostí. To platí jak pro ty, kteří skutečně potřebují zhubnout, tak pro ty, kteří potřebují zhubnout velmi málo, nebo dokonce vůbec. V tomto případě se jedná o špatné mínění sama sebe, které podněcuje touhu zlepšit svůj vzhled prostřednictvím diet.

Toto může být zahnáno až do extrémů, kdy posedlost svým tělem může způsobit obsedantní neurózu. V takovém stavu nevidíme sebe sami tak, jak skutečně jsme, ale jako ošklivou, až groteskní podobu svého skutečného já. 

☝️S těmito pocit pomůže PLANÉ JABLKO. Pomůže vylepšit obraz o sobě samé/m, pomáhá respektovat se a mít se rád/a. Pomůže se podívat do zrcadla a cítit se v pohodě s tím co vidíme, místo pocitu znechucení.

☝️VODA Z LÉČIVÝCH PRAMENŮ je také užitečným lékem pro lpění na přísném režimu a nekompromisním odepření si nějakého potěšení.

☝️Mohl by existovat také velký nedostatek sebevědomí a tendence mít pocit, že ostatní jsou lepší než my, pro který by byl vhodný MODŘÍN.

Anorexie

Anorexie je běžně chápána jako "choroba hubnutí". Toto je mírně zavádějící představa, protože i když může být způsobena příliš vášnivým hubnutím, které se však vymkne kontrole, není to vždy o hubnutí. Mnoho žen trpících touto poruchou nemá problém s váhou, ale prostě se nemají rády nebo mají touhu potrestat sebe sama z nějakého důvodu.

☝️ Zde opět pomůže PLANÉ JABLKO. To je užitečné i v případě, kdy má dotyčný/á až odpor k jídlu a nebo ho nemohou snést. Může zde být i pocit jakési kontaminace jídlem, s kterým tato esence také pomůže.

☝️ V tomto případě může pomoci i CESMÍNA, protože často existuje podezření, jaké škody by mohl jídlo způsobit, nebo jaké jsou motivy osoby, která ho připravila – podezřívavost. ☝️Mohou vznikat i pocity viny za to, že jsme "na obtíž", a v takovém případě by se hodia BOROVICE.A to je jen zlomek příkladů. Ve skutečnosti může existovat mnoho důvodů, z nichž většina je hluboce zakořeněna, a proto je potřebná konzultace a citlivé poradenství, aby pacient byl dostatečně otevřený pro správný výběr esencí.


Bulimie

Výše uvedené stavy jsou popsány pro anorexii nervosu, ale existuje také příbuzný stav nazývaný anorexie bulimie, kdy jídlo není odepíráno, ale konzumuje se v rámci tajných přejídání, po němž se dostaví pocit sebeznechucení, kdy je vše vyzvráceno.

☝️ Opět platí, že pro Bachovy květové přípravky jsou důležité příčiny. I zde, jako u anorexie nervosy, často panuje silná nenávist k sobě, znechucení a trestání sebe sama, pro což je důležité PLANÉ JABLKO.

☝️ Nicméně, i když se ve mnoha případech zaměřujeme na sebe, může se jednat o příčinu úplně jinde. Někdy jde o hluboce zakořeněné znechucení nebo nenávist vůči jiným členům rodiny -rodičům, opatrovníkům - a sebepoškozování je pak prostředkem projevení této zlosti. V tomto případně pomůže CESMÍNA. Je lékem proti této nenávisti nebo znechucení. Pomůže také zmírnit pocity žárlivosti, například v souvislosti se sourozeneckou rivalitou.

Existuje mnoho lidí, kteří prodělali nějakou formu emocionálního traumatu ve vztahu k rodičům, a kteří mají jako výsledek tak malé sebevědomí a pocit vlastní hodnoty, že podvědomě upoutávají pozornost na sebe prostřednictvím sebepoškozování, zaměřování se na své stravovací návyky v pokusu získat pozornost a kompenzovat si tak nedostatek péče a lásky.

☝️ Zde pomůže esence SNĚDKU, který zmírňuje pocit traumatu/ztráty,
☝️ ČEKANKA zase silnou citovou vazbu a potřebu pozornosti,
☝️ ROŽEC potřebu neustálého ujišťování se u ostatních o správné volbě,
☝️VRBA pro ty, kteří se litují, přemýšlejí o svém neštěstí a nešťastných okolnostech.
☝️ VŘES pomůže těm, kteří jsou hluboce zahledění do sebe a je to to jediné, o čem dokáží s ostatními mluvit, načež je všichni pomalu opouští.
☝️ Pro ty, kteří skrývají své pocity nebo se snaží skrýt své vyhublé tělo, je ŘEPÍK vhodnou esencí k uklidnění vnitřní bolesti a mučení.

☝️ Jistou roli může hráti i strach z jídla a stravování jako takového – zde pomůže KEJKLÍŘKA, případně DEVATERNÍK, pokud je strach vyloženě panický. Tento aspekt samotný se může dostat mimo míru a může následovat strach z udušení, například.

☝️Jíst jídlo před ostatními lidmi může být také extrémně traumatické. MODŘÍN dodá větší sebevědomí těm, kteří se necítí dobře při jídle na veřejnosti.

☝️ BOROVICE pomůže při stavech, kdy se cítíte provinile, pokud nedokážete své jídlo dojíst.


Vidíte, že může být zvoleno mnoho různých esencí, proto je velmi důležité, aby byla zohledněna osobnost jednotlivce. Stejně jako u jakéhokoli jiného problému, pokud jde o Bachovy léky, nelze generalizovat, a tak i když mohou existovat společné rysy u několika lidí trpících anorektickým stavem, vždy jsou důvody a emoce individuální pro každého, a tak musí být každý případ posuzován odpovídajícím způsobem.


ASPEKTY KRÁSY NEMAJÍ PODSTATU VE TVARU NEBO VELIKOSTI

Naše tvary a naše vzhledy jsou středobodem toho, jak vidíme sami sebe. Jsou to aspekty, které nám dávají sebevědomí a jistotu. Nicméně nezáleží jen na naší velikosti nebo tvaru. Když se připravujeme do práce nebo na vycházku, pocit "nebýt ve své kůži" je ženám dobře známý. Když si oblékáme ošuntělé nebo nevhodné oblečení, cítíme se nepříjemně. Některá rána, když se podíváme do zrcadla, můžeme vypadat svěže a s otevřenýma očima a mohly bychom bez make-upu odejít vcelku spokojené, ale jindy se podíváme do stejného zrcadla a vidíme nevýraznou pleť, zmačkaný obličej, kruhy pod očima… a ani bychom neuvažovaly o tom, že bychom vyšly ven bez make-upu! V takových chvílích se zdají ostatní ženy - které vždy vypadají dobře, bez ohledu na to, co nosí - lesklé vlasy, vyrovnaná postava, dlouhé a tmavé řasy - nekonečně atraktivnější.
To je však vše relativní!
To, co je pro jednu ženu nedostatkem, může být pro jinou její výhodou, a existují neviditelné kvality, které vyvažují fyzické nedokonalosti. Smysl pro humor, jemnost, laskavost a upřímný úsměv jsou aspekty krásy, které jdou mnohem hlouběji, než bezchybná pleť nebo dokonalá postava, a které vydrží mnohem déle než make-up nebo barva na vlasy. Tyto aspekty ženské bytosti jsou to, co ji oživuje a co přitahuje ostatní – je to jako samotná podstata dortu, nikoli jen poleva.

Převážná část textu byla přeložena z knihy Bach Flower Remedies for Women od Judy Ramsell Howard


Chtěli byste dát své emoce do rovnováhy?

Napište mi

FACEBOOK

Zde se můžete přidat do uzavřené skupiny o Bachových esencích:

BLOG O MATEŘSTVÍ

Drahá Erin, má milovaná dcero,
je to ještě živě v mé hlavě, kdy mi kamarádka koukla do dlaně a řekla, že budu mít tři děti a třetí bude holčička. Věděla jsi moc dobře, kdy je tvůj správný čas. Nechala jsi do našeho života přijít nejprve své dva bratry, abych se něco naučila. Ne to, jak být (snad) dobrou mámou,...

Ještě než jsem otěhotněla, zjistila jsem si dost věcí o tom, jak funguje systém v Německu, kde momentálně pobýváme. Pokud člověk plánuje rodit v porodním domě, nebo doma, musí jednat hodně rychle, aby si zajistil místo, jinak může mít prostě smůlu. A když říkám rychle, tak mluvím o týdnu, kdy se na počůraném papírku objeví dvě čárky.

Dlouho jsem nenapsala žádný blog, protože život s klukama doma je prostě jeden kolotoč. Ale poslední dobou hodně přemýšlím nad tím, jak se podělit o naši zkušenost s psychogenní zácpou a jejím vývojem, protože jestli se mohlo v mém posledním blogu zdát, že tenhle problém jsme vyřešili, tak ne. A byla by možná škoda se nepodělit o to, co by...

Kam dál v této sekci

Přečtěte si, co je nového v této sekci

Každá jsme jiná a jedinečná, ale společnost a její vliv nás donutila dívat se na sebe z různých úhlů, v kterých máme tendence být k sobě kritické, nedostatečné, méněcenné... Stačí jedna poznámka v dětství, která v nás zanechá hlubokou stopu, aniž si to jako dospělé uvědomujeme. A tak se dnes zaměřujeme často na detaily spojené s naším tělem namísto...

V předchozím článku jsme si řekli, co to Bachovy esence jsou a už víme, proč je důležité být v souladu se svojí duší a mít emoce v rovnováze. Co všechno ale dokáží Bachovy esence řešit? V podstatě všechno, jen je třeba dokázat to definovat.