Porodní plán

24.05.2016

Porodní plán

Jméno: ..................................... : .................................

adresa trvalého pobytu: .................................

manžel (doprovod k porodu): .................................  tel: .................................

gynekolog: .................................

Jméno pro miminko: .................................

Určený termín porodu: ............. (dle MS). a ............... (dle UZ)

Pediatr: .................................

Preferuji *ambulantní porod*. V jiném případě bych si přála zůstat na nadstandardním pokoji.

Podávání informací (jména osob): rodinní příslušníci

Druhá osoba jako doprovod může být: ...............................

Přeji si, aby porod proběhl v oboustranné přátelské atmosféře, co nejvíce spontánní cestou, aby byl minimálně narušován a byl mu ponechán přirozený průběh bez lékařských zásahů a medikace.

Jsem přátelská a klidná osoba, nechám si poradit, ale pokud je se mnou jednáno bez respektu, nebo je na mě vyvíjen nátlak, můžu se dostat do stresu, být nepříjemná a plačtivá. Spolupráce pak není snadná.

Přeji si být jasně informována o mém aktuálním stavu a o všech zamýšlených zákrocích včetně rizik jejich provedení/neprovedení. Všechny zásahy prováděné na mně nebo na miminku bych ráda konzultovala a měla čas na rozmyšlenou.

 • Přeji si minimální počet vaginálních vyšetření
 • Nepřeji si provádět preventivní nástřih hráze do doby akutní tísně plodu. Prosím o trpělivé vedení při porodu a dostatek času, aby hráz povolila. *V přípravě na porod jsem používala Aniball a ani u prvního porodu nebyla episiotomie třeba.*
 • Nepřeji si preventivní podání oxytocinu na vypuzení placenty
 • Přeji si nepřetržitý kontakt s mým dítětem po porodu
 • Přeji si úplné dotepání pupečníku před jeho přerušením
 • Přeji si, aby o mne během porodu pečoval co nejmenší počet zdravotníků, nejlépe pouze jedna porodní asistentka. Ráda bych znala jména těch, kteří o mne budou pečovat. Nepřeji si přítomnost cizích osob (stážistů)
 • Přeji si, aby mi kontrola zatahování dělohy po porodu (mačkání na břicho) byla provedena citlivě. Pokud projevím odpor, přeji si, aby toto bylo respektováno a bylo vysvětleno, proč je nutno toto provádět necitlivým způsobem.

Léky

 • Preferuji alternativní metody úlevy. Epidurální analgezii ani jiné léky proti bolesti nenabízet, v případě nutnosti si o ně sama požádám.
 • Nepřeji si podávat jakékoliv medikamenty v průběhu porodu ani po porodu. V případě nutnosti aplikace jakéhokoliv medikamentu si přeji vysvětlení přínosu a negativních důsledků a čas na rozmyšlenou.
 • Pokud bude miminku podáván vitamín K, prosím o formu kapiček.

V případě nutnosti operativního řešení

 • Prosím předat dítě co nejdříve tatínkovi na co nejdelší dobu a umožnit mu brzký bonding. Nezbytně nutná ošetření provést za jeho přítomnosti, ostatní odložit na následující dny.
 • Přeji si mít co nejdřív kontakt s miminkem.
 • Upřednostňuji částečnou anestezii.

Po porodu

 • Prosím, aby všechna vyšetření miminka probíhala v mé přítomnosti
 • Nepřeji si, aby miminku byla bez mého vědomí a souhlasu podávána umělá výživa nebo dudlík

Děkujeme za respektování našich přání a vstřícnost vůči našim požadavkům.

Podpis:

...........................................

V dokumentu Word ke stažení zde: